Opskrivning til forårs-SFO og begynderklasse

Sådan skriver du dit barn op til forårs-SFO og begynderklasse

Indmeldelse i begynderklassen foretages som udgangspunkt efter først-til-mølle-princippet. Dog har børn, som har ældre søskende på skolen fortrinsret, ligesom vi skelner til en hensigtsmæssig kønsfordeling i klasserne.  

Har du spørgsmål, som du ønsker at få svar på, inden du skriver dit barn op, er du meget velkommen til at tage kontakt til skolens kontor eller aftale en rundvisning på skolen. Du er også meget velkommen til at deltage i morgensang, eller til at kigge forbi, når vi holder Åbent hus.

Se her, hvornår dit barn skal starte i skole

Se her, hvornår dit barn skal starte i forårs-SFO, og hvilket skoleår du skal angive i forbindelse med opskrivning

Starter 1. marts 2028

Vælg skoleåret 2028/2029

Starter 1. marts 2027

Vælg skoleåret 2027/2028

Starter 1. marts 2026

Vælg skoleåret 2026/2027

Starter 1. marts 2025

Vælg skoleåret 2025/2026

Starter 1. marts 2024

Vælg skoleåret 2024/2025

Starter 1. marts 2023

Vælg skoleåret 2023/2024

Hyppige spørgsmål

Årgangenes størrelse og antallet af søskendepladser varierer fra år til år. Der er derfor forskelligt, hvor lang tid inden skolestart du skal skrive dit barn op, for at være sikker på en plads. Generelt er det en god idé at skrive barnet op i god tid inden skolestart. Det er muligt at skrive dit barn op til en plads, få dage efter at det har fået et CPR-nr. Det er ikke muligt at skrive op, før barnet er født.

Vi oplyser ikke et barns eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse, for eksempel antallet af søskendebørn på ventelisten og kønsfordeling.

Når du har opskrevet dit barn, modtager du en kvittering fra systemet på mail. Herefter vil du cirka to gange om året modtage skolens nyhedsbrev til familier på venteliste.

Når dit barn er omkring fire år gammelt, modtager du invitation til en samtale med skolederen, hvis du ikke tidligere har været til samtale på skolen.

Har du foretaget opskrivningen af dit barn med NemID, får vi som udgangspunkt automatisk besked om adresseændringer fra Folkeregistret. Det er til gengæld vigtigt, at du sørger for at holde skolen opdateret omkring skift af mailadresse og telefonnummer. Ajourføring af disse er dit ansvar. Har vi ikke din mailadresse, risikerer du, at vi ikke kan få kontakt til dig, og dermed at dit barn bliver slettet fra ventelisten.

Vi taget et administrationsgebyr på 300 kr. inkl. moms for at opskrive dit barn på ventelisten. Pengene trækkes med det samme, og der er ingen fortrydelses- eller reklamationsret.

Gebyret refunderes ikke, selvom dit barn ikke får tilbudt en plads, og modregnes ikke i skolepengene, hvis dit barn får tilbudt en plads.

Når du opskriver dit barn, skal du være opmærksom på at udfylde opskrivningsår og -klasse korrekt. Det er dit ansvar, at dit barn bliver registreret korrekt på ventelisten. Børn starter i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. Er dit barnet for eksempel født i 2022, skal det skrives op til skolestart pr. 1. marts 2028.

Bemærkningsfeltet er til korte beskeder. Har du mere på hjertet eller har du spørgsmål omkring opskrivning, er du velkommen til at kontakte kontoret på mail kontor@hoejby-friskole.dk eller tlf. 65 95 82 24

I Danmark skal børn som hovedregel starte i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Odense Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer, der beskriver mulighederne for tidlig skolestart og udsættelse af skolestart.

Retningslinjer for tidlig skolestart og udsættelse af skolestart

Vi danner klassen cirka 11 måneder før opstart i forårs-SFO, og I får besked, så snart vi har overblik over, hvilke elever, der kan tilbydes plads på skolen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til opskrivning.

Forårs-SFO koster 1.940 kroner pr. måned pr. barn. Prisen er inkl. eftermiddags-SFO, men ekskl. morgen-SFO. Læs mere om skolepenge

Søg her