Skolepenge

Hvad koster det at gå på Højby Friskole?

Driften af Højby Friskole hviler på indtægter i form af statstilskud, forældrebetaling og andre indtægter. Vi har et stærkt ønske om at sikre en skole, der er i fortsat udvikling og samtidig fastholde de bedste læringsvilkår i vores dagligdag.

Der betales skolepenge hver måned, og sidste rettidige indbetaling er den 1. i hver måned.

Skolepenge pr. 1. august 2023

1. til 8. klasse: 1.100 kroner pr. måned i 12 måneder

9.klasse: 1.100 kroner pr. måned i 11 måneder.

Der gives 100 kroner i rabat på skolepenge til barn nr. 2 og efterfølgende børn er gratis.

Skolepengene reguleres årligt med ca. 2%.

Betaling til lejrskoler opkræves over 12 måneder i det år, hvor den pågældende lejrskole afholdes. For 9. klasse i 11 måneder.

Forårs-SFO og fritidsordning

Gnister / Forårs-SFO

1.940 kroner pr. måned. Prisen er inkl. eftermiddags-SFO, men ekskl. morgen-SFO. 

Fritidsordning

Morgen-SFO: 302 kroner pr. måned i 11 måneder.

Eftermiddags-SFO: 1.518 kroner pr. måned i 11 måneder.

Morgen- og eftermiddags-SFO: 1.820 kroner pr. måned i 11 måneder.

Dit barn kan møde på skolen på hverdage fra kl. 7.45. Har du behov for at aflevere tidligere, skal sit barn tilmeldes morgen-SFO. Elever på alle klassetrin kan tilmeldes morgen-SFO. Eftermiddags-SFO er for elever til og med 3. klasse.

Det er ikke muligt at betale for enkeltdage i SFO eller for deltagelse i enkelte arrangementer.

For at kunne deltage i SFO’ens mange forskellige arrangementer forudsætter det, at barnet er tilmeldt eftermiddags-SFO, og dermed er en del af fællesskabet i hverdagen.

Friplads og udmeldelse

Friplads

Som forældre har du mulighed for at søge om at få tilskud til skolepengene fra Fordelingssekretariatet. Kriterierne for fripladssøgning er økonomiske og skema til ansøgning får du ved henvendelse på kontoret. Ansøgning for et skoleår skal være afleveret inden 1. september.

Betal via PBS og spar administrationsgebyret

Til første betaling af skolepenge modtager du et girokort, som kan tilmeldes PBS. Husk at første girokort skal betales manuelt. Såfremt betalingen efterfølgende ikke sker via PBS, opkræves et administrationsgebyr på 50 kr. pr. betaling.

Betaling ved udmeldelse

Ved udmeldelse betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører.

Søg her