Arrangementer på skolen

Fælles oplevelser styrker fællesskabet

Det forpligtende fællesskab er en del af vores værdigrundlag på Højby Friskole og mange af vores aktiviteter har først og fremmest til formål at styrke fællesskabet. Flere arrangementer har fulgt os igennem mange år og er blevet faste, tilbagevendende traditioner. Det gælder juletræsfesten, bedsteforældredag i SFO’en og den årlige trivselsdag. Andre arrangementer opstår spontant og giver nye, fælles oplevelser, som styrker vores relationer.

Arrangementer på tværs af klasserne

 • I august cykler eleverne i 7. – 9. klasse til Thurø, hvor de overnatter i telt eller spejderhytte.
 • I september holder vi trivselsdag for hele skolen. Vi tilpasser dagen til henholdsvis indskoling, mellemgruppe og overbygning.
 • Fredag før efterårsferien holder vi motionsdag. Fokus er naturligvis på kropslig udfoldelse, men også på at have det sjovt sammen.
 • Gallafest eller overnatning på skolen for 7.- 9. klasse.
 • Omkring 1. december holder vi juleklippedag for hele skolen. Vi slutter dagen med fælles risengrødsspisning i hallen.
 • I begyndelsen af december inviterer SFO’en til julehygge.
 • Midt i december er der julefrokost for alle børn i SFO’en.
 • I februar holder vi fastelavnsfest for indskolingen (eftermiddag) og for mellemgruppen (tidlig aften).
 • I løbet af foråret holder vi overnatning på skolen for mellemgruppen med indlagte aktiviteter.

Arrangementer for hele familien

 • Den sidste aften inden juleferien, holder vi juletræsfest for eleverne og deres familier
 • I foråret inviterer SFO’en elevernes bedsteforældre til bedsteforældredag.
 • To gange om året (september og april) holder vi arbejdsaften på skolen. Her hjælper medarbejdere, elever og forældre hinanden med praktisk arbejde på skolen, for eksempel malearbejde, oprydning, havearbejde og lignende. Vi slutter af med fællesspisning.
 • Ved skoleårets afslutning inviterer skolen alle forældre til rengøringsaften, så skolen er klar til et nyt skoleår.
Søg her