SFO Krudttønden

Leg, medbestemmelse og udvikling

SFO’en på Højby Friskole hedder Krudttønden. Vi er en fritidsordning præget af en god og tryg atmosfære, hvor humor og gensidig respekt er nogle af de bærende elementer, og hvor glæden ved at være sammen er det, der præger hverdagen. Krudttønden skal først og fremmest være et rart sted at være for både børn og voksne.

I det daglige pædagogisk arbejde vægter vi, at børnene får en god social forståelse, hvor deres evner til at samarbejde udvikles. Vi ønsker, at børnene udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at klare livets udfordringer. Det enkelte barn skal føle sig værdifuldt og være omgivet af nærværende og omsorgsfulde voksne.

SFO’en har fokus på seks fokusområder, som spiller en central rolle for vores arbejde i hverdagen:

  • Det enkelte barns personlige og alsidige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Leg
  • Overgangen til et fritidsliv uden ”Krudttønden”
  • Medbestemmelse og medansvar
Søg her