Kerneområder

Opstart i Krudttønden

Forårs-SFO / GnisterneI løbet af børnenes første måneder på skolen og i SFO’en har vi især fokus på at skabe en tryg ramme for børnene i overgangen fra daginstitutionen til skoleliv med både skoletid og SFO-tid. Vi arbejder på at børnene hurtigt skal føle sig som en del af fællesskabet – både i skolen og i Krudttønden. De skal lære de indendørs og udendørs rammer at kende.


Begynderklassen / 0. klasse

Vi har fortsat fokus på at børnene føler sig trygge og kommer til at føle sig som en del af fællesskabet. Det gælder både i forhold til deres egen klasse og deres egne klassekammerater, men også i forhold til de øvrige børn i Krudttønden. Børnene skal have støtte og opbakning til at formidle kontakt til alle børn. Børnene skal lære at skelne mellem skoletid og SFO-tid. De skal lære at holde orden på egne ting og at respektere andres.

1. - 3. klasse

  1. klasse

Vi har fokus på, at børnene bliver ansvarlige for egne handlinger, og at de ved og oplever, at deres handlinger har konsekvenser. Vi hjælper dem med at sætte ord og begreber på deres handlinger.

  1. klasse

Vi har fokus på at hjælpe børnene til at bruge ord og begreber til at løse konflikter. Børnene skal efterhånden selv kunne tage initiativ til og igangsætte forskellige legeaktiviteter. Vi hjælper børnene hen imod selvstændigt at kunne styre gå-hjem-aftaler og legeaftaler.

  1. klasse

Børnene hjælpes til at flytte deres legeaftaler ud af SFO’ens trygge rammer og introduceres til juniorklubben på Højby Skole.

Søg her