Klasser og lærere

Undervisning på tværs af klasser

Hovedparten af undervisningen på Højby Friskole foregår i alderssvarende klasser. I forbindelse med emneuger og flexuger er der mulighed for holddannelse på tværs af klasserne, men også i den daglige undervisning danner vi ind imellem hold på tværs af klasserne efter forskellige principper alt efter formålet. Vi lægger altid vægt på den enkelte elevs trivsel og udviklingsmuligheder på holdet.


Nye elever

Vi tilstræber en klassestørrelse på maksimalt 23 elever. Når vi optager nye elever i etablerede klasser, er der altid et tæt samarbejde mellem klassens lærere og skolens ledelse for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

Klasselærere

På Højby Friskole har alle klasser fra 1. – 9. klasse to klasselærere. Begynderklassen har én klasselærer. Klasselærerne følger dit barns og klassens samlede sociale udvikling og trivsel og tager hånd om eventuelle udfordringer. Klasselærerne er desuden tovholdere på samarbejdet med klassens øvrige lærere. Målet er trivsel hos den enkelte elev og i klassen som helhed.

Klasselæreropgaverne omfatter:

 • Sociale og trivselsmæssige opgaver i klassen og for den enkelte elev.
 • En årlig samtale med den enkelte elev i alle klasser.
 • Forældresamtale med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre.
 • Underretning af eleverne og forældrene om skolens syn på elevens udbytte af undervisning.

Faste lærer

Vi til stræber, at den lærer, der underviser i et fag, har linjefagsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Samtidig vægter vi tryghed og et godt socialt miljø højt, og især i indskolingen arbejder vi for, at eleverne ikke møder for mange forskellige lærere. Ud over de planlagte lærerskift til mellemgruppe og udskoling forsøger vi så give eleverne så få faglærerskift som muligt.

 

 • I begynderklassen har klassen en fast klasselærer. For at skabe sammenhæng til SFO og næste skoleår har klassen desuden en fast pædagog fra SFO’en fire lektioner om ugen i klassen, og en kommende 1.-klasse-lærer to lektioner om ugen.
 • I de øvrige klasser deles klasselærerfunktionen mellem to lærere.
 • I indskolingen tilstræber vi, at de samme to lærere har klassen til Basis og suppleres af andre lærere til de øvrige fag.
 • De to lærere, som klassen har i indskolingen, fører klassen op til mellemtrinnet og vi tilstræber, at lærerne ikke udskiftes samme år.
 • Fra mellemtrinnet overtager to overbygningslærere, som fører klasse op til og med 9. klasse.
 • På mellemtrin og i overbygning tilstræber vi, at en lærer har mere end ét fag i hver klasse.
 • I overbygningen tilstræber vi kontinuitet, så de samme lærere underviser i de samme fag og klasser i en flerårig periode op mod afgangsprøven. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor det ikke er muligt at planlægge efter ovenstående hensigt.
Søg her