Opskrivning til andet klassetrin

Skoleskift

Når du indmelder dit barn på Højby Friskole på et senere tidspunkt i skoleforløbet, følger vi nedenstående procedure for opskrivning:
  • ​Første kontakt er mellem dig og skolelederen. Efter en samtale vurderer vi i fællesskab, om der er basis for at gå videre med opskrivning af dit barn.
  • Næste trin er et møde mellem skolelederen, klasselærerne, dit barn og dig. Her har dit barn mulighed for at møde skolen, og klasselærerne har mulighed for at vurdere, om dit barn fagligt og socialt vil kunne indgå i klassens liv. Der tages hensyn klassens samlede trivsel og kønsfordelingen i klassen.
  • Vurderer vi i fællesskab, at dit barn vil have glæde af at indgå i klassen, aftaler vi normalt en prøveperiode på fjorten dage.
  • Efter en måned holder klasselærerne et statusmøde med dig og dit barn.


Bemærk, at ved opskrivning på et senere tidspunkt i skoleforløbet, vil opskrivningen kun vil være aktiv i det pågældende skoleår, hvor du har søgt plads. Ønsker du at forlænge opskrivningen til næste skoleår, skal du kontakte skolen.

Hvordan opskriver jeg mit barn?

Ønsker du at opskrive dit barn på venteliste til et bestemt klassetrin, skal du benytte kontaktformularen nedenfor.

Fortæl gerne om baggrunden for jeres ønske om skoleskift, hvilken børnehave / institution dit barn går i, og om eventuelle søskende og deres alder.

Skriv også hvis dit barn har særlige behov. Børn med særlige behov er velkomne på vores skole, men det er vigtigt, at du fortæller åbent om det fra starten, så vi sammen kan vurdere, om vi kan tilbyde de rette kompetencer og rammer til dit barn. 

Hyppige spørgsmål

I er altid velkomne til at besøge skolen. Kontakt os og aftal et besøg.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre om mulighederne for at få plads på et bestemt klassetrin.

Søg her