Skole-hjem-samarbejde

Det er også forældrenes skole

Højby Friskole bygger på Grundtvig og Kolds tanker om skole for børn og unge. Det betyder, at vi prioriterer et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Når du melder dit barn ind på skolen, melder du derfor samtidig jeres familie ind i et forpligtende fællesskab, hvor vi samarbejder om barnet, klassen og skolen.


Samarbejdet om skolen

Fællesskab er en af kerneværdierne på Højby Friskole, og det opstår blandt andet, når du som forælder deltager i dit barns skolegang, føler dig velkommen på skolen og bidrager til fællesskabet. Det er vores mål at skabe et trygt miljø for alle.
  • I hver klasse vælges der for hvert skoleår to eller flere klasserepræsentanter, som hjælper til med at planlægge og gennemføre fællesarrangementer, for eksempel juletræsfesten.
  • To gange om året holder vi arbejdsdag på skolen, hvor forældre, elever og medarbejdere hjælper hinanden med at vedligeholde skolen.
  • Forældrene deltager i den årlige hovedrengøring.
  • Forældrene – og bedsteforældrene – kan deltage i den årlige motionsdag, juleklip og andre arrangementer.
  • Forældrene kan deltage i afslutningen af emneugen.

Samarbejdet om barnet og klassen

Der er en høj grad af åben og gensidig kommunikation elever, forældre og medarbejdere imellem med henblik på, at parterne kan bidrage til børnenes udvikling. Lærerne orienterer forældrene om arbejdet med klassen og om barnets og klassens udvikling. Forældrene orienterer lærerne om forhold af betydning for skolegangen. Skolen støtter forældrene i at samarbejde om at skabe gode rammer for klassens trivsel og børnenes udvikling.

 

Forældremøder

Der afholdes et årligt forældremøde for alle klassetrin. Herudover kan der afholdes møder med forældrene efter behov – ofte i form af fyraftensmøder – f.eks. angående lejrskoler, alkoholpolitik eller andet.

Forældremøderne indeholder dels faglærernes redegørelse for, hvad der sker i de enkelte fag, dels en snak om klassens trivsel.

Forældremødernes form er afhængig af klassens behov. Normalt foregår møderne som redegørelser fra lærerne efterfulgt af spørgsmål. Er der særligt behov for fokus på klassens trivsel, kan møderne gøres mindre formelle – for eksempel i form af mindre samtalegrupper, hvor flere kommer til orde.

 

Forældresamtaler

Der er forældresamtaler for alle klasser to gange om året. En om efteråret og en om foråret. Ved samtalerne taler vi både om barnets faglige udvikling og om den sociale udvikling og trivsel.

 

  • I begynderklasse til 3. klasse deltager klasselærerne.
  • I 4. – 6. klasse deltager dansk- og matematiklærerne. Engelsklærerne deltager ved enten forårs- eller efterårssamtalen.
  • I 7.- og 8. klasse deltager dansk-, matematik- og engelsklærerne om efteråret. Om foråret deltager alle faglærere.
  • I 9. klasse deltager alle faglærerne om efteråret, mens klasselærerne og engelsklæreren deltager om foråret.

Forældreråd

Forældrene i hver klasse vælger hvert år mindst to klasserepræsentanter til et forældreråd, som har til opgave at skabe gode rammer for børnenes trivsel og udvikling. Forældrerådets opgave er i samarbejde med skolens medarbejdere at planlægge og afvikle fællesarrangementer, som for eksempel juletræsfesten.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Du kan altid kontakte lærerne på telefon, hvis du har spørgsmål, brug for afklaring af tvivl eller behov for en kort samtale. Lærerne tjekker og besvarer beskeder på ForældreIntra dagligt. Dog med forbehold for særlig travlhed samt fravær ved lejrskoler, sygdom og lignende. Vær opmærksom på ikke at kommunikere på skrift om personfølsomme forhold.

Får du og dit barn behov for en samtale med klasse- eller faglærerne i løbet af skoleåret, anbefaler vi, at I laver en individuel aftale.

Søg her