Mobilfri skole

Læring kræver nærvær

Læringssituationer kræver nærvær, koncentration og indlevelse. Derfor er Højby Friskole mobilfri skole.

Det er vores oplevelse, at mobiltelefoner øger risikoen for, at eleverne bliver distraheret. Distraktionen betyder, at eleverne mister det nærvær og fokus, der er brug for, når de skal lære. Derudover tror vi på, at det sociale samspil styrkes i et miljø, der er præget af fokus, nærvær og følelsesmæssigt engagement.

Når eleverne ankommer til skolen, afleverer de deres mobiltelefon i en kasse beregnet til formålet – et såkaldt “mobilhotel”. Kassen med mobiltelefoner opbevares i løbet af skoledagen i et aflåst skab. Hvis der i undervisningen er brug for telefonerne som didaktisk redskab, for eksempel i forbindelse med optagelse af film eller brug af ordbog, låser den lærer, der står for undervisningen, telefonerne ud.

Telefoner i skolen

Vi mener ikke, at telefonerne i sig selv er afhængighedsskabende. Det er til gengæld de sociale netværk og digitale platforme, som de giver adgang til. Derfor benytter vi gerne digitale devices som computere, smartboards og tablets i undervisningen, ligesom vi arbejder på at give eleverne tekniske færdigheder og digital omtanke.

Vi er ikke teknologiforskrækkede på Højby Friskole. Vi ser ikke ’mobilfri skole’ som et forbud, men som et aktivt tilvalg af fællesskab og faglighed.

Som forælder kan du altid ringe til skolens kontor, ligesom dit barn altid kan låne skolens telefon, hvis der opstår en situation, hvor I har brug for at komme i kontakt med hinanden i løbet af skoledagen.

Alle elever får udleveret deres mobiltelefon ved skoledagens afslutning. Elever der skal fortsætte i SFO, skal opbevare deres mobiltelefon i deres tasker resten af dagen.

SFO’en har sin egen telefon, der kan bruges af børnene efter aftale, og hvor du som forælder kan kontakte SFO-personalet.

Søg her