Lektier

Lektier i skoleforløbet

Lektier er en fast del af undervisningen gennem hele skoleforløbet. Vi afpasser mængden af lektier og lektiernes art efter elevens potentiale, så eleven bevarer lysten til skolearbejdet. Vi prioriterer, at formålet med hjemmearbejdet er kendt af eleverne, at kravet til selvstændighed i arbejdet er tilpasset elevernes erfaringer med opgavetypen, og at eleverne kan få støtte til opgaveløsningen i undervisningen.

Lektier er skolearbejde, som eleverne udfører hjemme. Formålet med lektier er:

  • at eleverne træner og øver sig på det, de allerede har arbejdet med i skolen, eller øver sig på noget, de skal arbejde med.
  • at eleverne i de ældste klasser får gode arbejdsvaner, som forbereder dem til en ungdomsuddannelse.
  • at du som forælder kan følge med i barnets skolearbejde og opmuntre dit barn til at gøre sig umage.

Klassens lærer skriver løbende på ForældreIntra og ElevIntra, hvad lektien er i de enkelte fag.

Oplever en lærer, at dit barn ikke færdiggør sine lektier, henvender læreren sig til dig, så I sammen kan finde en løsning.

Søg her