Værdigrundlag

Fællesskab, faglighed og rummelighed

På Højby Friskole ønsker vi at skabe et miljø, der er præget af respekt, rum til at lære og plads til fordybelse. Vi ønsker, at børnene lærer respekt for hinandens forskelligheder og forståelse for andres tanker, værdier og arbejde. Der skal være plads til alle – men ikke nødvendigvis til alt.

Vores mål er at skabe et trygt miljø, hvor børnene oplever, at de har et medansvar for fællesskabet og derfor aktivt deltager i det. Vi ønsker, at de udvikler sig til selvstændige mennesker, der kan træffe egne ansvarlige valg under hensyntagen til andre.

Vores kerneværdier er fællesskab, faglighed og rummelighed.

Fællesskab

På Højby Friskole synes vi, det er værdifuldt, at:

 • alle føler ansvar for hinanden og derfor byder aktivt ind, når der er brug for støtte.
 • forældrene er deltagende i deres børns skolegang og derfor altid føler sig velkomne på skolen.
 • der er en rar og venlig omgangstone.
 • der er en høj grad af åben og gensidig kommunikation elever, forældre og medarbejdere imellem.
 

Derfor har vi:

 • morgensang med plads til fælles refleksion, fælles referencer og fælles oplevelser.
 • mange lejrskoler, ture og ekskursioner – hvor også de fælles oplevelser vægtes højt.
 • mange traditionsrige arrangementer, hvor familierne bliver inddraget – bl.a. en stor juletræsfest for børn, forældre og gamle elever.
 • arbejdsdage, hvor forældre, medarbejdere og elever samarbejder om at vedligeholde og udvikle de gode fysiske rammer.
 • emne- og temauger på tværs af klasserne, hvor de større drager omsorg for de mindre.
 • en åben telefonliste, hvor alle skolens familier står.
 • en aktiv bestyrelse, der har fællesskabet som en erklæret målsætning.

Faglighed

På Højby Friskole synes vi, det er værdifuldt, at:

 • alle elevers ressourcer kan udvikles.
 • der gives støtte til de fagligt svage – og udfordring til de fagligt stærke.
 • alle elever lærer at arbejde fagligt fokuseret – uanset niveau.
 • de fysiske rammer for udvikling og læring er optimale.
 • vi har øjnene åbne for, hvad der sker på undervisningsområdet.
 • vi kan forholde nye udviklinger og tiltag i samfundet til egen praksis.
 

Derfor har vi:

 • en høj grad af faglig sparring og vidensdeling lærere og pædagoger imellem.
 • fokus på at få den relevante efteruddannelse af lærere og pædagoger.
 • en tidlig ekstra indsats i form af f.eks. pædagogisk støtte og/eller undervisning på mindre hold i udvalgte timer.
 • flexuger med mulighed for fordybelse og afprøvning af nye tiltag.
 • mobilfri skole, så risikoen for distraktion mindskes.
 • en forventning om, at eleverne møder veludhvilede, forberedte og til tiden.
 • en indstilling til, at fagligheden hele tiden kan diskuteres og defineres.

Rummelighed

På Højby Friskole synes vi, det er værdifuldt, at:

 • forskellighed betragtes som en ressource.
 • vi værdsætter hinandens forskelligheder.
 • der er plads til debat om værdier og holdninger – internt og med forældre.
 

Derfor har vi:

 • stor fokus på, hvordan vi taler om og med hinanden.
 • en god dialog med forældre, både i almindelighed og der, hvor en inklusion kan være vanskelig.
 • en systematisk og grundig information af medarbejdere med hensyn til det enkelte barns kompetencer og udfordringer.
Søg her