Elevråd

Lille Råd og Store Råd

Formålet med elevrådsarbejdet er både at give eleverne en indføring i de demokratiske processer og at sikre, at eleverne har konkret indflydelse på og medansvar for dele af deres hverdag på skolen.

Elevrådet er en sparrings-og beslutningspartner i samarbejdet mellem bestyrelse, pædagogisk råd, eleverne og de øvrige ansatte på skolen. Elevernes medbestemmelse skal synliggøres gennem elevrådet.

Tager eleverne ikke selv tager initiativ til elevrådsdannelsen, er skolens ledelse forpligtet til – i kraft af sit pædagogiske og administrative ansvar – at opfordre dem til og give dem mulighed for dette.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle elever på skolen.

Skolen udpeger en lærer, der har ansvaret for at hver klasse vælger to elevrådsrepræsentanter.

Elevrådet organiseres i to mindre råd: Lille Råd bestående af elever fra begynderklasse til 3. klasse og Store Råd bestående af elever fra 4. klasse til 9. klasse.

Læreren hjælper elevrådsrepræsentanterne med at varetage konstitueringen af elevrådet. I Store Råd vælges en elevrådsformand og en næstformand. Disse fungerer som formænd for begge råd.

Læreren hjælper med at udfærdige dagsordener og indkalde til de første møder. Der indkaldes til møder efter behov – dog minimum tre gange i løbet af et halvår.

Hjælp fra skolen

Skolen udpeger en lærer, der har ansvaret for at hver klasse vælger to elevrådsrepræsentanter.

Elevrådet organiseres i to mindre råd: Lille Råd bestående af elever fra begynderklasse til 3. klasse og Store Råd bestående af elever fra 4. klasse til 9. klasse.

Læreren hjælper elevrådsrepræsentanterne med at varetage konstitueringen af elevrådet. I Store Råd vælges en elevrådsformand og en næstformand. Disse fungerer som formænd for begge råd.

Læreren hjælper med at udfærdige dagsordener og indkalde til de første møder. Der indkaldes til møder efter behov – dog minimum tre gange i løbet af et halvår.

Søg her