Undervisningsplaner

Fag og emner

Eleverne på Højby Friskole går efter 9. klasse til afsluttende eksamen, som er identisk med Folkeskolens afgangsprøve. Derfor følger skolen også Fælles Mål for Folkeskolen, som er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I forbindelse med den nye folkeskolereform blev Fælles Mål for Folkeskolen forenklet. I Forenklede Fælles Mål er elevens kompetence-, færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag beskrevet.
Skolens faglærere udarbejder årsplaner inden hvert skoleår. Disse præsenteres i forbindelse med forældremøderne i begyndelsen af skoleåret og kan læses på intra.

Undervisningsansvar

Ansvaret for færdselsundervisningen ligger hos klasselæreren i samarbejde med færdselskontaktlæreren. Denne indgår i lærerens planlægning af året – og gerne som en integreret del af fagene.

Ansvaret for sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab ligger i indskolingen og mellemgruppen hos klasselæreren – gerne som en integreret del af undervisningen – og i de ældste klasser hos biologilæreren.

Ansvaret for undervisning i uddannelse og job fordeles mellem klasselæreren og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense – gerne i samarbejde med samfundsfagslæreren.

Søg her