IT

Teknologisk undervisning

På Højby Friskole har vi interaktive tavler i alle vores klasselokaler og trådløst netværk på hele skolen.

Vi overvejer altid nøje, ud fra både en pædagogisk og en didaktisk synsvinkel, hvornår det giver mening at bruge webbaserede undervisningsmaterialer. Det gælder, uanset om vi planlægger undervisning af de yngste eller de ældste elever.

I takt med at online undervisningsportaler udbyder flere og bedre materialer, bliver det mere og mere interessant at bruge dem i undervisningen. Det betyder, at computere er et nødvendigt arbejdsredskab i undervisningen. Vi forventer derfor, at vores elever har mulighed for at medbringe deres egen computer til undervisningsbrug fra 4. klasse. Skolen har tegnet abonnement på Office 365, som dækker alle skolens elever.

En del undervisning foregår online via skolens abonnementer til forskellige læringsportaler.

Alle skolens lærere og elever har desuden adgang til de to læse- og skriveprogrammer, CD-ORD og IntoWords 

I særlige tilfælde kan en elev efter aftale med skolelederen låne en computer til brug på skolen.

Søg her