Hvem er vi

Personale

Kontakt skolens kontor, hvis du har spørgsmål om opskrivning

ANJA WEDEL ANDERSEN
lærer

BIBI POULSEN
lærer

BIRTHE RAUN
pædagog

CAROLINA ARP
pædagogmedhjælper

ELIN FREDSTED RAVN
lærer

HELLE CHRISTIANSEN
børnehaveklasselærer

HELLE Q. JORDHØJ
sekretær

JACOB KROGH FISCHER
lærer

JOHANNE KRABEK
lærer

JONAS NIELSEN
lærer

KAREN FOLKE OLSEN
lærer

LOTTE GREVE
skoleleder

MADS ESKILD HESSELHOLT
lærer

MARIA PLOUGMAND
lærer

MARIE JUUL HARBO
Viceleder, lærer

MATILDE KRISTENSEN
pædagogmedhjælper

MIKKEL LIND JUHL
lærer

STINE SVOLLER
pædagogisk assistent

SOFIE G. HANSEN
pædagogmedhjælper og vikar

SUSANNE DAMSBO MADSEN
lærer

SØREN P. JØRGENSEN
lærer

WINNIE JUUL JEPPESEN
rengøring

NIELS ARNDAL
pedel

Bestyrelse

Skolebestyrelsen på Højby Friskole har den overordnede ledelse af skolen og er overfor undervisningsministeren ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med dennes vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.
Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om Friskoler og Private grundskoler”.
Skolens leder har overfor Børne- og Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen, i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Bestyrelsen har flere udvalg:

  • Økonomiudvalg
  • PR-udvalg
  • Pædagogisk udvalg
  • Bygningsudvalg / udvalg for ydre rammer

HENRIK GRØNNING

Næstformand skolebestyrelsen
Formand økonomiudvalg
Medlem af skolekredsen
Kontakt

HENRIK HANSEN

Bestyrelsesmedlem
Medlem PR-udvalg
Kontakt

JESPER W. PEDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Medlem økponomiudvalg samt trafikudvalg
Kontakt

LISE RUD EHMSEN

Bestyrelsesmedlem
Formand PR-udvalg
Medlem økonomiudvalg
Kontakt

OLE KOLDBY

Formand for skolebestyrelsen
Formand udvalg for ydre rammer
Medlem økonomiudvalg
Kontakt

MORTEN B. NIELSEN

Bestyrelsesmedlem
Medlem Udvalg for ydre rammer
Kontakt

TINA ANDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Formand pædagogisk udvalg
Medlem PR-udvalg
Kontakt
Søg her