Hvem er vi

Personale

Kontakt skolens kontor, hvis du har spørgsmål om opskrivning

AMANDA WITTE
pædagogmedhjælper

ANJA WEDEL ANDERSEN
lærer

BIBI POULSEN
lærer

BIRTHE RAUN
pædagog

CAROLINA ARP
pædagogmedhjælper

CAROLINE PEDERSEN
pædagog

ELIN FREDSTED RAVN
lærer

HELLE CHRISTIANSEN
børnehaveklasselærer

HELLE Q. JORDHØJ
sekretær

JACOB KROGH FISCHER
lærer

JOHANNE KRABEK
lærer

JONAS NIELSEN
lærer

KAREN FOLKE OLSEN
lærer

LENE WARBURG
pædagogmedhjælper

LISBETH SARA KRISTIANSEN
lærer

LOTTE GREVE
skoleleder

MADS ESKILD HESSELHOLT
lærer

MARIA PLOUGMAND
lærer

MARIE JUUL HARBO
Viceleder, lærer

MICHELL J. RØNN
pedelmedhjælper

MIKKEL LIND JUHL
lærer

RIE LARSEN
pædagogmedhjælper

SOFIE G. HANSEN
pædagogmedhjælper og vikar

SUSANNE DAMSBO MADSEN
lærer

SØREN P. JØRGENSEN
lærer

WINNIE JUUL JEPPESEN
rengøring

Bestyrelse

Skolebestyrelsen på Højby Friskole har den overordnede ledelse af skolen og er overfor undervisningsministeren ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med dennes vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.
Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om Friskoler og Private grundskoler”.
Skolens leder har overfor Børne- og Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen, i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Bestyrelsen har flere udvalg:

  • Økonomiudvalg
  • PR-udvalg
  • Pædagogisk udvalg
  • Bygningsudvalg / udvalg for ydre rammer

CHRISTIAN S. ANDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Medlem PR-udvalg samt udvalg for ydre rammer
Far til Sofus i 8. klasse
Kontakt

DENNIS LYKKE

Bestyrelsesmedlem
Medlem økonomiudvalg
Far til Dicte 7. klasse og Malin 4. klasse
Kontakt

HENRIK GRØNNING

Næstformand skolebestyrelsen
Formand økonomiudvalg
Medlem af skolekredsen
Kontakt

JESPER W. PEDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Medlem PR-udvalg samt trafikudvalg
Far til Katrine i 2. klasse
Kontakt

LISE RUD EHMSEN

Formand skolebestyrelsen
Formand PR-udvalg
Medlem økonomiudvalg
Mor til David 8. klasse
Kontakt

OLE KOLDBY

Bestyrelsesmedlem
Formand udvalg for ydre rammer
Medlem økonomiudvalg
Far til Johannes i 7. klasse og Esther i 5. klasse
Kontakt

TINA ANDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Formand pædagogisk udvalg
Mor til Linn 7. klasse og Linn 4. klasseklasse
Kontakt
Søg her