Morgensang og bevægelse

Sådan starter vi dagen

På Højby Friskole starter vi alle skoledage med at samle elever og medarbejdere til morgensang i fællesrummet kl. 8.00 til cirka 8.15. Når vi har sunget, er der plads til korte indslag fra klasser eller elever. Morgensang er et trygt forum og en god mulighed for at øve sig i at dele ny viden eller oplevelser fra udflugter og lejrskoler med resten af skolen. Vi gør os umage med at fejre både skolens og elevernes mærkedage, og alle fødselarer fejres til morgensang med skolens fødselsdagssang. Som forælder på skolen er du altid velkommen til at deltage i morgensang.

Vi samles til morgensang, fordi:

 • det skaber fællesskab og glæde at synge sammen.
 • det giver os et rum, hvor klasser, grupper eller enkelte elever kan komme til orde og udtrykke sig.
 • vi gennem ord, musik og andre udtryksformer kan give – og få – stof til tanke og eftertanke.
 • vi gennem historiske, nyere og helt aktuelle sange kan få indsigt i vores eget og andre landes historie, kultur og levevis.
 • Det giver os et forum, hvor vi kan formidle praktisk information til elever og medarbejdere.

Pauser og mulighed for bevægelse

Formålet med pauser er at blive klar til at deltage i undervisningen igen. I pauserne skifter eleverne derfor miljø og foretager sig noget andet, så de opnår adspredelse. Desuden understøtter lærerne, at eleverne spiser medbragt frugt og mad både om formiddagen og til middag. Vi prioriterer, at eleverne kommer udenfor og bevæger sig i pauserne. Udeområdet er indrettet, så det giver lyst til bevægelse. Der er lærere til stede både ude og inde i pauserne

 • Vi holder 15 minutters formiddagspause fra 9.45 til 10.00.
 • Vi holder 30 minutters middagspause fra 11.30 til 12.00. De første 10 minutter er spisepause.
 • Elever fra 5. klasse og op kan have mere end to lektioner efter middag. Her er der ikke pause, men vi tilstræber at placere praktisk-musiske fag og valgfag i 7. – 8. lektion.
 • Elever til og med 6. klasse skal være udenfor i pauserne.
 • Fra 7. klasse og op kan eleverne være indenfor i pauserne. De har mulighed for at benytte hallen eller andre faglokaler.
 • Elever i 8. og 9. klasse kan med forældrenes skriftlige tilladelse forlade skolens område i spisepausen.
Søg her