Flexuger og emneuge

Flexuge, emneuge og projekt

På Højby Friskole tilrettelægger vi undervisningen, så der er mulighed for faglig fordybelse, tværfagligt og projektorienteret arbejde, blandt andet som forberedelse til projektopgaven, og mulighed for at benytte læringsmiljøer uden for skolen.

Tilrettelæggelsen foregår på en måde, så fagene når det tildelte timetal, og det fremgår, hvilke fag eller andre indholdselementer, der indgår i undervisningen, uanset om denne er tilrettelagt som ugeskema, emneuge, lejrskole eller på anden måde.

Vi gennemfører hovedparten af undervisningen som fagskema efter et ugeskema.

Flexuger

To gange om året omlægger vi det almindelige skema til et flexskema og afholder flexuger i 2-3 uger. I disse uger har faglærerne mulighed for at planlægge mere frit, så sammenhængende dage med ét fag giver mulighed for fordybelse og ture ud af huset.

Emneuge

På Højby Friskole afholder vi emneuge én gang om året. Formålet med emneugen er flerdelt. Dels er der naturligvis et fagligt formål, hvor eleverne har mulighed for at dykke ned i et specifikt område. Dels prioriterer vi et socialt formål, hvor eleverne har mulighed for at lære hinanden bedre at kende på tværs af klasserne og indgå i nye samarbejder.

  • Indholdet af emneugen kan have musisk-kreativ karakter, social karakter eller handle om specifik, faglig fordybelse.
  • Strukturen kan variere efter indholdet, men vi arbejder altid på tværs af klasserne i emneugen.
  • Emneugen afsluttes som regel med et arrangement, hvor du som forælder har mulighed for at besøge skolen og opleve, hvad eleverne har arbejdet med.

Projektopgaven

Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse ligger som regel i den uge, hvor resten af skolen holder emneuge. Form og indhold følger de retningslinjer, der er fastlagt i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse herom.


  • Det er typisk dansklæreren, der har hovedansvaret for arbejdet i forbindelse med projektopgaven, mens en naturfaglig lærer er med til fremlæggelser og vurdering.
  • Vi lægger vægt på, at fremlæggelserne er offentlige, og at forældre og andre interesserede har mulighed for at overvære dem.

I 8. klasse er der også en projektuge, hvor formen afprøves, og i de mindre klasser kan der være mindre projektlignende arbejder.
Søg her