Velkommen til
Højby Friskole

VI SØGER TO PÆDAGOGER TIL HØJBY FRISKOLE   
Er det noget for dig? Find stillingsopslaget her.

Vælg den rigtige skole til dit barn

At vælge skole til sit barn kan være en stor beslutning. Ikke to skoler er ens. Fuldstændig ligesom børn og familier er forskellige. Derfor er det vigtigt, at du som forældre  undersøger mulighederne og finder en skole, der matcher jeres værdier.

Vi er en moderne skole med dygtige medarbejdere og lækre lokaler, men skolevalg handler ikke kun om normering og faciliteter. Det skal helst føles rigtigt for både forældre og barn. Om mavefornemmelsen er der, kan I bedst undersøge ved at besøge os. På Højby Friskole åbner vi derfor jævnligt dørene til skolen, og giver dig og dit barn mulighed for at være en del af vores dag, skråle med til morgensang, følge undervisningen og få en snak med elever, medarbejdere og ledelse.

Du er også altid velkommen til at aftale et besøg på skolen, så vi sammen kan finde ud af, om Højby Friskole er det rigtige for jer.

Vi glæder os til at møde dig og dit barn!
Skoleleder, Lotte Greve

Skriv dit barn op til forårs-SFO på Højby Friskole

På Højby Friskole hedder vores SFO ”Krudttønden”. Og fordi der skal gnister til at sætte gang i en krudttønde, hedder vores forårs-SFO ”Gnisterne”.

Gnisterne begynder den 1. marts samme år, som børnene skal begynde i skole i august. De har deres eget lokale og følger i begyndelsen en anden dagsrytme end resten af skolen. Der vil være en glidende overgang til det, der bliver børnenes skolehverdag. Tryghed, overskuelighed og ro er bærende elementer, men også begreber som humor og udfordring er en del af hverdagen. Gnisterne er tilknyttet en fast pædagog og en fast pædagogmedhjælper, som begge er en del af børnenes hverdag i SFO’en.

Gnisterne deltager sammen med de øvrige klasser i morgensang, så de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet på skolen. Den egentlige skolegang begynder først i august, men vi øver os i at være en del af et fællesskab, at lytte, at modtage beskeder og at knytte nye venskaber. Desuden hjælper vi det enkelte barn til at blive så selvhjulpent som muligt, når det drejer sig om praktiske færdigheder. Når vejret tillader det – og det gør det oftest – er vi udendørs.

År siden vi startede
0
Flødeboller om året
0
Enestående elever
0
Engagerede medarbejdere
0

Tre ting du gerne vil vide, inden du vælger skole til dit barn

Hvad betyder det, at Højby Friskole er en grundtvig-koldsk skole?

At Højby Friskole er en grundtvig-koldsk friskole betyder, at vi tager udgangspunkt i N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds tanker om skole og opdragelse, og arbejder ud fra en kristen, dansk skoletradition. Vi har en aktiv bestyrelse og lægger stor vægt på fortælling og morgensamling med sang og musik.Højby Friskole har eksisteret siden 1859. Vi er forankret i en lang skoletradition, men har samtidig fokus på at forny os i takt med udviklingen på undervisningsområdet og i forhold til den verden, vi  er en del af.


Hvad er forskellen på en folkeskole og en friskole?

Friskolerne er et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet bestemmer, at friskolerne skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, men at friskolen selv vælger undervisningens form og indhold. Friskolerne har samme slutmål som folkeskolen. Det betyder, at elever på folkeskoler og frie grundskoler skal have samme færdigheder og dermed samme muligheder for at fortsætte på for eksempel en ungdomsuddannelse.En friskole afgør selv, hvilke elever den vil optage, fordi udgangspunktet er, at familie og skole skal samarbejde om opgaven. Det kræver, at der er overensstemmelse mellem familiens og skolens værdier.


Hvornår skal jeg skrive mit barn op til friskole?

Årgangenes størrelse og antallet af søskendepladser varierer fra år til år. Det er derfor forskelligt, hvor lang tid inden skolestart du skal skrive dit barn op for at være sikker på en plads. Generelt er det en god idé at skrive barnet op i god tid inden skolestart. Det er muligt at skrive dit barn op til en plads få dage efter, at det har fået et CPR-nr. Det er ikke muligt at skrive op, før barnet er født.
Søg her