Sammen når vi længst

Samarbejde mellem forældre og skole

Forudsætningen for et godt skoleforløb er et tæt og aktivt samarbejde mellem forældre, elever og skole. Højby Friskoles værdigrundlag beskriver, hvordan vi driver skole, og hvad du som forælder kan forvente af skolen. På samme måde har vi en række forventninger til dig, så vi sammen kan lave en god skole.

Generelt lægger vi stor vægt på et godt og ærligt forhold mellem skole, elev og forældre. Vi forventer, at både du og dit barn er indstillet på at bidrage positivt til fællesskabet på skolen og har respekt for andre mennesker. Nøgleordene er dialog, engagement og rummelighed.

Dialog

Vi forventer, at du er en konstruktiv medspiller i en positiv dialog, som er præget af gensidig tillid og samarbejde. Både når det handler om den enkelte elev, fællesskabet og skolens pædagogiske virke. Det er vigtigt, at du tager kontakt til skolen, hvis der er problemer, spørgsmål, ønsker eller kritik. Vi tager alle henvendelser alvorligt – også selv om vi som udgangspunkt vurderer anderledes end dig og dit barn.

I løbet af et langt skoleforløb kan der opstå situationer, hvor skole og forældre går skævt af hinanden. Eller hvor du som forælder har kritik til de ting, der foregår på skolen. I sådanne situationer er det særligt vigtigt at søge dialogen og kommunikere i en god og ordentlig tone.Det kan du gøre:

 

 • Sprog skaber virkelighed. Undlad at tale dårligt om skolen, skolens ansatte, andre børn eller forældre, når dit barn hører det.
 • Dialog forebygger misforståelser og usikkerhed. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.
 • Vær proaktiv og opsøg information, hvis du har brug for det. Husk, at der findes flere gode informationskilder: ForældreIntra, årskalenderen og forældrehåndbogen.
 • Hav tillid til at skolen kontakter dig, hvis vi vurderer, at der er behov for det.
 • Kontakt altid klasselæreren først, hvis din henvendelse drejer sig om dit barn.

Engagement

Vi gør os umage for at skabe de bedste rammer for trivsel og fællesskab. Fællesskab skaber vi sammen igennem engagement, og dit engagement i skolen er derfor helt afgørende. Hvis du som forælder, ikke engagerer dig i skolen og fællesskabet, bliver skolen udelukkende en servicefunktion. Det ønsker vi ikke.

Det, du som forælder gør for fællesskabet, er noget af det bedste, du kan gøre for dit eget barns og klassens trivsel.

Det kan du gøre:

 • Kendskab skaber venskab. At deltage i skolens arrangementer har ikke kun en praktisk funktion. Det skaber relationer, som styrker dit barns og klassens trivsel.
 • Bliv en del af skolens liv og deltag i skolens og SFO’ens arrangementer.
 • Følg med på ForældreIntra.
 • Bak op om undervisningen. Sørg for, at der er styr på de basale ting som penalhus, madpakke, lektier og sengetider.

Rummelighed

Vi ser det som en styrke at have forældre og børn, der hver især bringer forskellighed ind i fællesskabet. Vi forventer, at du som forælder signalerer overfor dit barn, at forskellighed er værdifuldt, så barnet lærer at udvise omsorg og respekt og at have forståelse for andre.Forskellighed kan blive til uenighed. I sådanne situationer er det særligt vigtigt at søge dialogen, og vi forventer, at du som forælder har forståelse for, at der er mange mennesker, som skal have dagligdagen til at fungere sammen på skolen.


Det kan du gøre:

 • Sammenhold smitter. Sammenhold omkring børn, giver sammenhold mellem børn.
 • Vær åben over for forskellighed – og bidrag til at dit barn ser forskellighed som en styrke. Tal om, at der er mange rigtige måder at være på.
 • Tal ikke negativt om dem, der gør noget andet end dig selv.
 • Støt barnet i både at lege med foretrukne og knap så foretrukne legekammerater.
 • Vær en god rollemodel for dit barn ved at skabe situationer, hvor alle kan deltage. For eksempel ved at invitere alle klassens elever med til fødselsdage og andre fælles arrangementer.
Søg her