Forårs-SFO

Velkommen til Gnisterne

På Højby Friskole hedder vores SFO ”Krudttønden”. Og fordi der skal gnister til at sætte gang i en krudttønde, hedder vores forårs-SFO ”Gnisterne”.

Gnisterne begynder den 1. marts samme år, som børnene skal begynde i skole i august. De har deres eget lokale og følger i begyndelsen en anden dagsrytme end resten af skolen. Der vil være en glidende overgang til det, der bliver børnenes skolehverdag. Tryghed, overskuelighed og ro er bærende elementer, men også begreber som humor og udfordring er en del af hverdagen. Gnisterne er tilknyttet en fast pædagog og en fast pædagogmedhjælper, som begge er en del af børnenes hverdag i SFO’en.

Gnisterne deltager sammen med de øvrige klasser i morgensang, så de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet på skolen. Den egentlige skolegang begynder først i august, men vi øver os i at være en del af et fællesskab, at lytte, at modtage beskeder og at knytte nye venskaber. Desuden hjælper vi det enkelte barn til at blive så selvhjulpent som muligt, når det drejer sig om praktiske færdigheder. Når vejret tillader det – og det gør det oftest – er vi udendørs.

Forårs-SFO’en er en heldags-SFO.

Hyppige spørgsmål

Hvordan ser en dag ud i forårs-SFO’en?

Kl. 07.40 – 07.55
Aflevering til faste pædagoger.
Vi vinker farvel til mor og far

Kl. 08.00 – 08.15
Morgensang i fællesrummet.
Mor og far er velkomne til at deltage.

Kl. 08.15 – 09.00
Vi går samlet gnisternes klasseværelse, som ligger i forbindelse med SFO’en.

Vi tæller om alle er mødt og øver hinandens navne.
Forskellige aktiviteter i mindre grupper.
Vi øver os på at lytte til hinanden og vente på tur.

Kl. 09.00 – 09.30
Bogstavleg rundt på skolen.
Vi øver os i at finde rundt på skolen.

Kl. 09.30 – 10.00
Toiletbesøg og vask af hænder.
Vi spiser frugt sammen.

Kl. 10.00 – 11.00
Vi går tur og leger på legepladsen.
Vi lærer om skolens usynlige hegn.

Kl. 11.00 – 11.15
Siesta og pause. Vi slapper af på gulvet i vores klasseværelse.

Kl. 11.15 – 12.00
Vi spiser madpakker og får læst højt af en god historie. Tak for i dag.

Ca. kl. 12.00 – resten af dagen
Almindelig SFO sammen med skolens andre elever op til 3. klasse.
De faste pædagoger følger med.

Søg her