Valgfag 7. – 9. klasse

Valgfag

I 7. klasse vælger eleverne ét af fire to-årige praktiske/musiske valgfag, nemlig Håndværk og design, Billedkunst, Musik eller Madkundskab.

Det vejledende timetal for valgfag er 60 timer om året, hvilket svarer til to lektioner om ugen i 40 uger. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin.

I 9. klasse vælger eleverne sig ind på to halvårlige valgfag. De valgfag, der udbydes i 9. klasse, er udviklet af skolen og den lærer, der læser valgfaget. Der kan for eksempel udbydes valgfag som Boldspil, Musik og Friluftsliv.

Søg her