SFO-samarbejde

Forældresamarbejdet

I Krudttønden vægter vi trygheden mellem børn, forældre og personale højt. Denne tryghed er baseret på din og dit barns tillid til os, og det er i den daglige kontakt, at denne tillid skal bygges op. Derfor bestræber vi os på at dele små dagligdagsepisoder, som giver dig et indtryk i dit barns hverdag i ”Krudttønden”. Vi tilbyder kaffe og te hver dag, så du som forældre har mulighed for at få en rolig afhentning og en snak med medarbejderne i SFO’en. Har du brug for en samtale omkring dit barns trivsel, er du altid velkommen til at kontakte os.

Samarbejde

Samarbejde med skolens øvrige medarbejdere

Medarbejderne i Krudttønden arbejder tæt sammen med skolens indskolingslærere og det øvrige personale.  Det betyder, at vi sørger for, at beskeder om problemer eller oplevelser i skolen, som kan have betydning for barnet i SFO, er videregivet, når børnene kommer i SFO. Skolens og SFO’ens lærer og pædagoger samarbejder desuden om arrangementer, pædagogisk weekend, temauger, lejrskoler.


Samarbejde med de omkringliggende daginstitutioner

Inden dit barn starter i Gnisterne, kontakter vi barnets institution med henblik på en dialog om barnet. Daginstitutionerne i lokalområdet har en ”åben” invitation til at komme på besøg os i Krudttønden.


Personalesamarbejde

Vi er en lille personalegruppe, og det er vigtigt, at vi ser forskelligheder som en styrke. Vi skal give plads til at udvikle den enkeltes interessefelt i hverdagen såvel som på kurser. Vi har alle ansvar for at skabe et positivt miljø i personalegruppen, hvor vi vægter humor, åben dialog og konstruktiv kritik højt. Vi afholder cirka et personalemøde om måneden.
Søg her