Valgfag 7. – 9. klasse

I 7. – 8. klasse skal eleverne vælge et af fire to-årige praktiske/musiske valgfag, nemlig håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab.

Det vejledende timetal for valgfag er 60 timer om året, hvilket svarer til to lektioner om ugen i 40 uger. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin.

I 9. klasse vælger eleverne sig ind på to halvårlige valgfag. De valgfag, der udbydes i 9.klasse er udviklet af skolen og den lærer, der læser valgfaget. Eksempler på valgfag i 9.klasse: Boldspil, musik og friluftsliv.

BILLEDER