Værdigrundlag

Fælles værdier og holdninger:

På Højby Friskole ønsker vi at skabe et miljø, der er præget af respekt, rum til at lære og plads til fordybelse. Vi ønsker, at børnene lærer respekt for hinandens forskelligheder og forståelse for andres tanker, værdier og arbejde. Der skal være plads til alle – men ikke nødvendigvis til alt.

Vort mål er at skabe et trygt miljø, hvor børnene oplever, at de har et medansvar for fællesskabet og derfor aktivt deltager i det. Vi ønsker, at de udvikler sig til selvberoende mennesker, der kan træffe egne ansvarlige valg under hensyntagen til andre.

Heraf udspringer vores kerneværdier: Fællesskab, faglighed og rummelighed.

Fællesskab

På Højby Friskole synes vi, det er værdifuldt:

 • At alle føler ansvar for hinanden og derfor byder aktivt ind, når der er brug for støtte.
 • At forældrene er forpligtet deltagende i deres børns skolegang og derfor altid føler sig velkomne på skolen.
 • At der er en rar og venlig omgangstone.
 • At der er en høj grad af åben og gensidig kommunikation elever, forældre og medarbejdere imellem.

Derfor har vi:

 • Morgensang med plads til fælles refleksion, fælles referencer og fælles oplevelser.
 • Mange lejrskoler, ture og ekskursioner – hvor også de fælles oplevelser vægtes højt.
 • Mange traditionsrige arrangementer, hvor familierne bliver inddraget – bl.a. en stor juletræsfest for børn, forældre og gamle elever.
 • Praktiske arbejdsdage, hvor forældre, medarbejdere og elever arbejder sammen om at vedligeholde og udvikle de gode fysiske rammer.
 • Emne- og temauger på tværs af klasserne, hvor de større drager omsorg for de mindre.
 • Valgfag og idrætstimer på tværs af klasser, hvor erfarne hjælper mindre erfarne.
 • En åben telefonliste, hvor alle skolens familier står.
 • En aktiv bestyrelse, der har fællesskabet som en erklæret målsætning.

Faglighed

På Højby Friskole synes vi, det er værdifuldt:

 • At alle elevers ressourcer kan udvikles.
 • At der gives støtte til de fagligt svage – og udfordring til de fagligt stærke.
 • At alle elever lærer at arbejde fagligt fokuseret – uanset niveau.
 • At de fysiske rammer for udvikling og læring er optimale.
 • At vi har øjnene åbne for, hvad der sker på undervisningsområdet.
 • At vi kan forholde nye udviklinger og tiltag i samfundet til egen praksis.

Derfor har vi:

 • En høj grad af faglig sparring og vidensdeling lærere og pædagoger imellem.
 • Fokus på at få den relevante efteruddannelse af lærere og pædagoger.
 • En tidlig ekstra indsats i form af reading recovery og flyvertimer.
 • Flexuger med mulighed dels for fordybelse, dels for afprøvning af nye tiltag.
 • Mobilfri skole, så risikoen for distraktion mindskes.
 • En forventning om, at eleverne møder veludhvilede, forberedte og til tiden.
 • En indstilling til, at fagligheden hele tiden kan diskuteres og defineres.

Rummelighed

På Højby Friskole synes vi, det er værdifuldt:

 • At forskellighed betragtes som en ressource.
 • At man værdsætter hinandens forskelligheder.
 • At der er plads til debat om værdier og holdninger – internt og med forældre.

Derfor har vi:

 • Stor fokus på, hvordan man taler om og med hinanden.
 • En god dialog med forældre, både i almindelighed og der, hvor en inklusion kan være vanskelig.
 • En systematisk og grundig information af medarbejdere med hensyn til det enkelte barns kompetencer og udfordringer.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har alle store hjerter

MALIN, 3. klasse

På vores skole føler jeg mig altid velkommen

MADS, Forælder

På vores skole passer de store på de små

MILLE, 3. klasse

På vores skole kender man alle

LUNA, 7. klasse

På vores skole har vi morgensang HVER morgen

LISE, Forældre

På vores skole passer de store elever på de små

SANDRA, Forældre

På vores skole har vi en meget engageret bestyrelse

ELIN, Lærer

På vores skole er der altid pyntet på gangene

SOFIA, 6. klasse