Skoledagen

Skoledagens længde og undervisningens omfang
Beslutninger om skolens fag, emner og timetallene herfor træffes på baggrund af:

  • skolens formål og værdigrundlag.
  • at skolen giver undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • om elevernes udbytte af undervisningen (fag, trivsel, dannelse til hele mennesker) gennem årene har været tilfredsstillende i forhold til de mål, skolen har fastlagt.
  • evaluering af skolens samlede undervisning.

Skoledagens længde fremgår af skemaet for hver klasse. Det er vigtigt, at indskolingsbørnenes dag også giver mulighed for fri leg. Derfor er SFO en væsentlig del af deres skolehverdag. De aktuelle timetal for fagene på de forskellige trin og det samlede timetal pr. uge for hvert klassetrin fremgår af oversigten Fagenes timetal og placering nedenfor.

Det bliver prioriteret højt, at den afsatte tid til de forskellige indholdselementer bruges målrettet, således at undervisning, læring og udvikling altid er i fokus.

​Fagenes placering og timetal 2017 / 18

Fag/Årgang B.kl. 1. kl. 2. kl 3.kl. 4. kl 5. kl 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Samlet timetal Vejledende timetal
Morgensang 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 11,25 0
Basis 17 16 15 14 45 72
Dansk 6 6 6 6 6 6 36
Engelsk 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 22 21
Tysk 2 4 3 3 12 12
Historie 2 2 2 2 2 2 12 12
Kristendom 1 1 1 1 2 2 2 10 10
Samfundsfag 2 2 4 4
Fortælling 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 0
Matematik 5 5 5 5 5 5 30 45
Natur/teknik 2 2 2 3 3 12 12
Geografi 1 1 2 4 4
Biologi 2 1 2 5 5
Fysik/Kemi 2 2 3 7 7
Idræt 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 21
Musik 1 2 2 2 1 1 8 11
Billedkunst 1 2 2 2 7 8
Håndarbejde 2 2 0
Hjemkundskab 1 2 3 0
Håndværk / design 2,5 2,5 5 13
Bevægelse 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0
Valgfag 2 2 2 6 6
Samlet uv. timetal 23,25 24,25 26,25 27,25 28,25 31,75 31,75 30,25 32,25 35,25 267,25 263
Præst 2
Samlet timetal 32,25

Begynderklassens timetal indgår ikke i den samlede optælling.

Samlet timetal fra 1. – 9. klasse omregnet til klokketimer:  267,25 * 40 uger * 45 min /60 min = 8.017,50 timer. Det vejledende timetal fra undervisningsministeriet er 7.890 timer.

BILLEDER