Morgensang og bevægelse

Morgensang
Morgensangen varer fra 8.00 til ca. 8.15. Skoledagen indledes med, at elever og ansatte mødes i fællesrummet. Forældre og andre er også velkomne. Der synges to sange eller en sang og en salme, og vores skoleleder beder fadervor. Dernæst gives meddelelser og der synges fødselsdagssange for eventuelle fødselarer.

Der kan desuden være indslag fra klasser eller enkeltpersoner.

Vi mødes hver morgen og synger morgensang, fordi:

 • Det skaber fællesskab og glæde at synge sammen.
 • Det giver et rum for, at klasser, grupper eller enkeltpersoner kan komme til orde og udtrykke sig. Her kan man gennem ord, musik og andre udtryksformer give – og få – stof til tanke og eftertanke.
 • Gennem historiske, nyere og helt aktuelle sange kan der gives indsigt i vores og andre landes historie, kultur og levevis.
 • Det er et forum for formidling af praktisk information.

Pauser og mulighed for bevægelse
Formålet med pauser er at blive klar til at deltage i undervisningen igen. I pauserne skifter eleverne miljø og foretager sig noget andet, så de opnår adspredelse. Desuden understøtter lærerne, at eleverne spiser medbragt frugt og mad både om formiddagen og til middag. Det prioriteres, at eleverne kommer ud i frisk luft og bevæger sig i pauserne. Udeområdet er indrettet, så det giver lyst til bevægelse. Såvel ude som inde er der lærere til stede i pauserne.

 • Der 15 minutters formiddagspause fra 9.45 til 10.00.
 • Der er 30 minutters middagspause fra 11.30 til 12.00
  De første 10 minutter er tiltænkt spisning. Der er 3 gårdvagter fra 11.40.
 • Elever fra 6. klasse og op kan have mere end to lektioner efter middag. Her er der ikke pause, men det tilstræbes at placere praktisk-musiske fag og valgfag i 7. – 8. lektion.
 • Elever til og med 6. klasse skal være udenfor i pauserne.
 • Elever fra 7. klasse og op kan være indenfor med mulighed for at benytte hallen eller andre faglokaler
 • Elever i 8. og 9. klasse kan med forældrenes tilladelse forlade skolens område.

BILLEDER