Forårs-SFO

Forårs-SFO er en heldags-SFO.

Højby Friskoles SFO hedder ”Krudttønden”, og da der skal gnister til at sætte gang i en krudttønde, hedder vores forårs-SFO ”Gnisterne”.

Gnisterne begynder 1. marts samme år, som børnene skal begynde i skole i august.
Til gnisterne er der tilknyttet en fast pædagog og en pædagogmedhjælper.

Børnene har deres eget lokale og følger især i begyndelsen en lidt anden fast dagsrytme end resten af skolen. Der vil være en glidende overgang til det, der bliver børnenes skolehverdag. Tryghed, overskuelighed og ro er bærende elementer, men også begreber som humor og udfordring er vigtige.

Gnisterne deltager sammen med de øvrige klasser i morgensang, så de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet på skolen.

Den egentlige skolegang begynder først til august, så der er ikke tale om læring i faglig forstand.

Men der vil blive arbejdet med at lære børnene at være en del af et fællesskab, at lytte, at modtage og at knytte nye venskaber. Desuden bliver der arbejdet på, at det enkelte barn bliver så selvhjulpent som muligt, når det drejer sig om praktiske færdigheder.

Når vejret tillader det – og det gør det oftest – vil børnene være meget ude.

Eksempel på dagsprogram

Kl. 07.40 – 07.55
Aflevering til faste pædagoger.
Vi vinkler farvel til mor og far.

Kl. 08.00 – 08.15
Morgensang i fællesrum. Mor og far er velkomne til at deltage.

Kl. 08.15 – 09.00
Vi går samlet til klassen.
Vi tæller om alle er mødt og øver hinandens navne.
Forskellige aktiviteter i mindre grupper. F.eks. en talleg.
Vi øver os på at lytte til hinanden og vente på tur.

Kl. 09.00 – 09.30
Bogstavleg rundt på skolen.
Vi øver os i at finde rundt på skolen.

Kl. 09.30 – 10.00
Toiletbesøg og vask af hænder.
Vi spiser frugt sammen.

Kl. 10.00 – 11.00
Vi går tur og leger på legepladsen.
Vi lærer om skolens usynlige hegn.

Kl. 11.00 – 11.15
Siesta og pause. Vi slapper af på gulvet.

Kl. 11.15 – 12.00
Vi spiser madpakker. Højtlæsning af historie. Tak for i dag.

Ca. kl. 12.00 – resten af dagen
I almindelig SFO sammen med skolens andre elever op til 3. klasse.
De faste pædagoger følger med.

FAKTA

Starttidspunkt
1. marts.

Alder
I Odense Kommune starter barnet i forårs-SFO det år, hvor barnet fylder 6 år.

Mødetider
Der er mødepligt fra kl. 8.00 – 12.00.

Læreplan
Kan findes via menupunktet “Formalia” i topmenuen.

På vores skole…

På vores skole har vi verdens bedste forældre

LENE, SFO

På vores skole hjælper man alle, selvom man ikke går i klasse sammen

ELLA, 4. klasse

På vores skole synger vi morgensang hver morgen

NOAH, 5. klasse

På vores skole fixer Peter alt

CILLE, 6. klasse

På vores skole ser lærerne yngre ud, end de er

FREJ, 6. klasse

På vores skole kan vi hinandens navne

ANDREA, 6. klasse

På vores skole savner vi næsten ikke vores mobiler

LUKAS, 9. klasse

På vores skole siger vi altid godmorgen

CHRISTINE, Forælder