Undervisningsplaner

Skolen følger de kompetence-, færdigheds- og vidensmål, der er udarbejdet af ministeriet i forhold til fagene og de obligatoriske emner og tværgående temaer. Delmålene kan dog være placeret anderledes i skoleforløbet.

Skolen formulerer mål og indhold for alle øvrige undervisningsaktiviteter og har oprettet egne undervisningsplaner i tysk, samt håndværk og design. Desuden er der mål-og indholdsbeskrivelse for faget ”fortælling”. Mål og indhold for begynderklassen, forårs – SFO og SFO er ligeledes beskrevet. Disse undervisningsplaner kan ses under punktet “Formalia” her på hjemmesiden.

Lærerne udarbejder årsplaner for alle fag og undervisningsaktiviteter i løbet af året. Disse er tilgængelige på Forældreintra senest ved skoleårets start, med forbehold for ændringer undervejs.

Ansvaret for færdselsundervisningen ligger hos klasselæreren i samarbejde med færdselskontaktlæreren. Denne indgår i lærerens planlægning af året – og gerne som en integreret del af fagene.

Ansvaret for sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab ligger i indskolingen og mellemgruppen hos klasselæreren – gerne som en integreret del af undervisningen – og i de ældste klasser hos biologilæreren.

Ansvaret for undervisning i uddannelse og job fordeles mellem skolens UUO-vejleder, UUO-kontaktlæreren og klasselæreren – gerne i samarbejde med samfundsfagslæreren.

BILLEDER

Interesseret i mere om skolens historie?

Læs meget mere om skolens historie på vores Facebookside. Her kan du også følge hverdagen på skolen.

LÆS MERE PÅ FACEBOOK