Indholdet i skoleforløbet

Indholdet i skoleforløbet vælges med henblik på at fremme formålet med skolen og formålet med undervisningen. Der indgår fag, obligatoriske emner og aktiviteter, der fremmer fællesskabet.

De fag, der indgår i skoleforløbet fra 1. til 9 klasse, fremgår på siden om skoledagen.

Bemærk:

  • I indskolingen er der skemalagte basistimer, som består af dansk og matematik.
  • I 7.-9. klasse indgår der valgfag.
  • I 8.-9. klasse arbejdes der desuden med projektopgaven.
  • Der undervises i de obligatoriske og tværgående emner færdselslære, sundheds- og seksual-undervisning og familiekundskab, samt uddannelse og job
  • I undervisningen vil indgå tre tværgående temaer: innovation og entreprenørskab, IT og medier, sproglig udvikling samt elevernes trivsel og udvikling til hele mennesker.
  • En del af skoleforløbet består desuden af aktiviteter, som bidrager til at udvikle forskellige små og store fællesskaber blandt elever, forældre og ansatte.

BILLEDER

0
Enestående elever
0
Engagerede lærere
0
År siden vi startede
0
Flødeboller om året