Skole-hjem samarbejde

Højby Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds tanker om skole for børn og unge, hvilket bl.a. betyder et nært samarbejde mellem hjem og skole. Når man melder sit barn ind i skolen, melder man samtidig familien ind i et forpligtende fællesskab, hvor man engagerer sig i såvel hele skolen som barnet og klassen.

Samarbejdet om skolen

Fællesskab er en af kerneværdierne på Højby Friskole, og det opstår blandt andet, når forældrene deltager i deres børns skolegang, føler sig velkomne på skolen og bidrager til fællesskabet. Det er målet at skabe et trygt miljø for alle.

  • I hver klasse vælges 2 eller flere klasserepræsentanter, der hjælper med at planlægge og gennemføre fællesarrangementer – f.eks. juletræsfesten.
  • To gange om året gennemføres arbejdsdage på skolen, hvor forældrene hjælper med til at vedligeholde skolen.
  • Forældrene deltager i den årlige hovedrengøring.
  • Forældrene – og bedsteforældrene – kan deltage i den årlige motionsdag, juleklip og andre arrangementer.
  • Forældrene kan deltage i afslutningen af emneugen.

Samarbejdet om barnet og klassen

Der er en høj grad af åben og gensidig kommunikation elever, forældre og medarbejdere imellem med henblik på, at parterne kan bidrage til børnenes udvikling. Lærerne orienterer forældrene om arbejdet med klassen og om barnets og klassens udvikling. Forældrene orienterer lærerne om forhold af betydning for skolegangen. Skolen støtter forældrene i at samarbejde om at skabe gode rammer for klassens trivsel og børnenes udvikling.

Forældremøder

For alle klassetrin afholdes et årligt forældremøde.

Der kan afholdes andre møder efter behov – ofte i form af fyraftensmøder – f.eks. angående lejrskoler, alkoholpolitik eller andet.

Forældremøderne indeholder dels faglærernes redegørelse for, hvad der sker i de enkelte fag, dels en snak om klassens trivsel.

Forældremødernes form er afhængig af klassens behov. Traditionelt foregår møderne som redegørelser fra lærerne efterfulgt af spørgsmål, men hvis der f.eks. er ekstra behov for fokus på klassens trivsel, kan disse gøres mindre formelle – måske i form af mindre samtalegrupper, hvor flere kommer til orde.

Forældresamtaler

For alle klasser er der 2 årlige samtaler – en om efteråret og en om foråret. Eleverne deltager fra 7. klasse. Samtalerne omhandler både den faglige udvikling og den sociale udvikling og trivsel.

  • I begynderklassen til 3. klasse deltager klasselærerne.
  • I 4. – 6. klasse deltager dansk-, matematiklærerne. Engelsklærerne deltager i den ene af dem.
  • I 7.- og 8. klasse deltager dansk-, matematik- og engelsklærerne om efteråret, og om foråret deltager alle faglærere.
  • I 9. klasse deltager alle faglærerne om efteråret, og om foråret deltager klasselærerne og engelsklæreren.

Individuelle aftaler og ikke-formaliseret samarbejde

Opstår der i løbet af skoleåret behov for samtale med enten klasselærerne eller faglærerne, laves der individuelle aftaler.

Lærerne kan ligeledes kontaktes telefonisk ved dagligdags spørgsmål, afklaring af tvivl eller ved behov for korte samtaler.

Lærerne skal tjekke og besvare beskeder på intra mindst 2 gange om ugen. Dog skal man ikke kommunikere på skrift om personfølsomme forhold.

Forældreråd

I hver klasse vælges mindst to klasserepræsentanter til et forældreråd, som iværksætter forældrenes samarbejde om at skabe rammer for børnenes trivsel og udvikling. Forældrerådets opgave er primært at være med til at planlægge og afvikle større fælles arrangementer, som f.eks. juletræsfesten.

Derudover kan forældrerådet være med til at lave arrangementer for den enkelte klasser (denne opgave løses dog i nogle klasser af et ad hoc-udvalg). Se mere om dette på siden om forældresamarbejde

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har vi verdens bedste forældre

LENE, SFO

På vores skole hjælper man alle, selvom man ikke går i klasse sammen

ELLA, 4. klasse

På vores skole synger vi morgensang hver morgen

NOAH, 5. klasse

På vores skole fixer Peter alt

CILLE, 6. klasse

På vores skole ser lærerne yngre ud, end de er

FREJ, 6. klasse

På vores skole kan vi hinandens navne

ANDREA, 6. klasse

På vores skole savner vi næsten ikke vores mobiler

LUKAS, 9. klasse

På vores skole siger vi altid godmorgen

CHRISTINE, Forælder