SFO samarbejde

Forældresamarbejdet
Vi vægter trygheden mellem børn, forældre og personale højt. Denne tryghed er baseret på jeres og jeres børns tillid til os.  Det er i den daglige kontakt, at denne tillid skal bygges op. Derfor bestræber vi os på, at vi så tit som muligt fortæller om små dagligdags episoder, hvilket kan give jer et billede af jeres barns liv i ”Krudttønden”.  Forældrene er altid velkomne, og vi tager gerne en samtale efter behov. Vi tilbyder kaffe og the hver dag, så forældrene har mulighed for at få en rolig afhentning og en snak med personalet.

Skolesamarbejdet
Vi samarbejder tæt med skolens indskolingslærere og øvrige personale.  Det betyder blandt andet, at når børnene kommer i SFO, er der allerede overleveret beskeder om eventuelle problemer eller oplevelser i skolen, som kan have betydning for barnet i SFO.  Ligeledes afholder vi fælles arrangementer, pædagogisk weekend, temauger, lejrskoler og andet.

Samarbejde med de omkringliggende daginstitutioner
Vi kontakter institutionerne inden ”Gnisterne” starter med henblik på dialog om de børn vi skal modtage. Daginstitutionerne har en ”åben” invitation til at komme og besøge os.

Personalesamarbejdet
Da vi er en lille personalegruppe, er det vigtigt at vi ser forskelligheder som en styrke. Vi skal give plads til at udvikle den enkeltes interessefelt i hverdagen såvel som på kurser. Vi har alle ansvar for at skabe et positivt miljø i personalegruppen, hvor vi vægter humor, åben dialog og konstruktiv kritik.  Vi afholder cirka et personalemøde pr. måned.

Ledelsesstruktur
SFO-lederen deltager på lige fod med det øvrige personale i SFO-ens hverdag. SFO-lederen deltager i lærermøder, pædagogiske møder, indskolingsmøder mm. og er i tæt kontakt med skolelederen.

BILLEDER