Opskrivning til Begynderklasse / forårs-SFO

Indmeldelse i begynderklassen foretages som udgangspunkt efter først-til-mølle-princippet. Dog har børn, der har ældre søskende på skolen fortrinsret, ligesom vi skelner til en hensigtsmæssig kønsfordeling i klasserne.

Opskrivning foregår med NemID.

Har du spørgsmål inden du skriver op, er du meget velkommen til at tage kontakt til skolens kontor for en snak eller aftale om en rundvisning. Du er også meget velkommen til at kigge forbi til et af vores åbent hus arrangementer, vi normalt har flere gange årligt.

Start opskrivning med NemID

Husk at være i god tid!
Generelt er det en god idé at skrive jeres barn op i god tid inden skolestart.
Det er muligt at skrive barnet op til en plads, få dage efter det har fået et CPR-nr. Det er ikke muligt at skrive op før barnet er født.

Årgangenes størrelse og antallet af søskendepladser varierer fra år til år. Der er derfor forskelligt hvor lang tid inden skolestart man skal skrive op, for at være sikker på en plads.

Skolen oplyser ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse – bl.a. antallet af søskendebørn på ventelisten, kønsfordeling i klasserne o.a.

Efter opskrivning
Straks efter opskrivning vil du modtage en kvittering fra systemet.

Herefter vil du ca. 2 gange årligt modtage et nyhedsbrev fra skolen – som supplement kan man også følge med på skolens Facebook side.

Omkring 4 års alderen indkaldes forældrene til en samtale med skolederen, såfremt det ikke er sket tidligere.

Såfremt opskrivning er foretaget med NemID får vi som udgangspunkt automatisk adresseændringer fra Folkeregistret. Det er vigtigt at skolen holds ajour med mail-adresser og telefonumre.  Ajourføring af disse er jeres eget ansvar. Hvis vi ikke har opdaterede adresser, kan konsekvensen være at vi ikke kan få kontakt med jer, og dermed kan barnet blive slettet fra ventelisten.

Start opskrivning med NemID

Betingelser for opskrivning
Der er et administrationsgebyr på 300 kr. inkl. moms for at blive optaget på ventelisten.
Der er ingen fortrydelses-/reklamationsret, når gebyret er betalt, og pengene trækkes med det samme.

Gebyret refunderes ikke, selvom man ikke får tilbudt en plads – og modregnes heller ikke i skolepengene, hvis man får tilbudt en plads.

Vær opmærksom på at udfylde opskrivningsår og -klasse korrekt. Det er på eget ansvar, at barnet bliver noteret på den rigtige venteliste. Børn starter i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. Er er barnet f.eks. født i 2014, skal det skrives op til skolestart pr. 1. marts 2020 (vælg skoleåret 2020/2021 ifbm. opskrivning).

Bemærkningsfeltet er til korte beskeder. Har I mere på hjertet, er I meget velkomne til at sende en mail kontoret.

Skoleudsættelse & tidlig skolestart
I Danmark er der 10 års undervisningspligt og et barn skal som hovedregel starte i skole det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Odense Kommune har udarbejdet et sæt retningslinier, der beskriver mulighederne for tidlig skolestart og udsættelse af skolestart.

 Retningslinjer for tidlig skolestart og udsættelse af skolestart

FAKTA

Adm. gebyr ved opskrivning
300 kr.

Klassens dannelse
Klassen dannes normalvis ca. 11 mdr. før start i forårs-SFO.

Skolepenge
Læs mere om skolepenge

Vigtige links
Skolens værdigrundlag
Forældrehåndbog

Mere information
Kontakt skolens kontor
Dato for næste åbent hus arr.

STARTTIDSPUNKT

Nedenfor en oversigt der viser, hvornår dit barn skal starte i forårs-SFO, og hvilket skoleår du skal angive ifbm. opskrivning.

Børn født i 2019
Starter 1. marts 2025
Vælg skoleåret 2025/2026

Børn født i 2018
Starter 1. marts 2024
Vælg skoleåret 2024/2025

Børn født i 2017
Starter 1. marts 2023
Vælg skoleåret 2023/2024

Børn født i 2016
Starter 1. marts 2022
Vælg skoleåret 2022/2023

Børn født i 2015
Starter 1. marts 2021
Vælg skoleåret 2021/2022

Børn født i 2014
Starter 1. marts 2020
Vælg skoleåret 2020/2021

Børn født i 2013
Starter 1. marts 2019
Vælg skoleåret 2019/2020

0
Enestående elever
0
Engagerede lærere
0
År siden vi startede
0
Flødeboller om året