Mobilfri skole

Højby Friskole er mobilfri skole.

Læringssituationer kræver nærvær, koncentration og indlevelse. Det er vores oplevelse, at mobiltelefoner øger risikoen for distraktion væsentligt. Distraktionen gør naturligt, at eleverne mister det nærvær og fokus, som der er brug for, når noget skal læres. Yderligere tror og håber vi på, at det sociale samspil styrkes i et miljø, der præges af fokus, nærvær og følelsesmæssigt engagement. 

Når eleverne ankommer til skolen, aflever de deres mobiltelefon i en kasse beregnet til formålet – et såkaldt “mobilhotel”. Kassen med mobiltelefoner opbevares i løbet af skoledagen i et aflåst skab. Hvis der i undervisningen skal gøres brug af mobiltelefonen som didaktisk redskab, f.eks.i forbindelse med optagelse af film eller brug af ordbog, låses telefonerne ud af den lærer, der står for den pågældende undervisning.

Vi mener ikke, det er telefonerne, der i sig selv, er potentielt afhængighedsskabende, men derimod de sociale netværk og digitale platforme, som teknikken giver adgang til. Derfor benytter vi forskellige digitale devices i undervisningen, f.eks. computere, smartboards og tablets, ligesom vi lærer eleverne tekniske færdigheder og digital omtanke.

Vi er på ingen måde teknologiforskrækkede på Højby Friskole. Vi ser tiltaget om mobilfri skole som et aktivt tilvalg af værdier snarere end som et forbud.

Forældre kan altid ringe til skolens kontor, og eleverne kan ligeledes altid låne skolens telefon, såfremt der opstår en ekstraordinær situation, hvor det er nødvendigt at komme i kontakt med hinanden i løbet af skoledagen.

Alle elever får udleveret deres mobiltelefon igen ved skoledagens afslutning. Elever der skal fortsætte i SFO, skal opbevare deres mobiltelefon i deres tasker resten af dagen.

SFO’en har sin egen telefon, der kan bruges af børnene efter aftale, og hvor forældre kan kontakte SFO-personalet.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har alle store hjerter

MALIN, 3. klasse

På vores skole føler jeg mig altid velkommen

MADS, Forælder

På vores skole passer de store på de små

MILLE, 3. klasse

På vores skole kender man alle

LUNA, 7. klasse

På vores skole har vi morgensang HVER morgen

LISE, Forældre

På vores skole passer de store elever på de små

SANDRA, Forældre

På vores skole har vi en meget engageret bestyrelse

ELIN, Lærer

På vores skole er der altid pyntet på gangene

SOFIA, 6. klasse