Lektier

Lektier er skolearbejde, som eleverne udfører hjemme. Formålet med lektierne er:

  • at eleverne træner og øver sig på det, de allerede har arbejdet med i skolen, eller øver sig på noget, de skal arbejde med.
  • at eleverne i de ældste klasser får gode arbejdsvaner, som forbereder dem til en ungdomsuddannelse.
  • at hjemmet kan følge med i barnets skolearbejde og opmuntre hertil.

Lektier er en fast del af undervisningen gennem hele skoleforløbet. Mængden af lektier og lektiernes art afpasses efter elevernes potentialer, så lysten til skolearbejdet bevares. Det prioriteres, at formålet med hjemmearbejdet er kendt af eleverne, at kravet til selvstændighed i arbejdet tilpasses elevernes erfaringer med opgavetypen, og at eleverne kan få støtte til opgaveløsningen i undervisningen.

Der skrives hver dag på forældre- og elevintra, hvad lektien er i de enkelte fag. I de større klasser kan dette arbejde overlades til klassens dukse.

Hvis elever gentagne gange ikke har lavet lektier, henvender lærerne sig til forældrene, så de sammen kan finde en løsning.

BILLEDER