Lejrskoler

På Højby Friskole prioriterer vi fællesskabet højt og mener, at det er et bærende element i vores skolekultur. Det er vigtigt, at alle lærer at respektere hinanden og acceptere hinandens forskelligheder. Fællesskab kan opstå spontant og andre gange er det noget, der skal arbejdes bevidst med.

Et af de områder, hvor vi som skole arbejder bevidst med at styrke fællesskabet er på vores mange lejrskoler og med vores mange overnatninger på skolen, hvor fælles oplevelser og samvær er i fokus.

Lejrskolestrukturen på Højby Friskole er som følger:

Klassetrin Tur Betaling
1. klasse En dagstur Ingen betaling
2. klasse Fælles overnatning på skolen Ingen betaling
3. klasse Hyttetur med 2 overnatninger med fokus på fællesskab og naturoplevelser Forældrebetaling ca. 500 kr.
4. klasse Hyttetur med 2 overnatninger Forældrebetaling ca. 1.100 kr.
5. klasse Tur til Ribe med 3 overnatninger Forældrebetaling ca. 1.500 kr.
6. klasse Tur til Bornholm med 4 overnatninger Forældrebetaling ca. 2.700 kr.
7. klasse Ingen lejrskole (pga. konfirmation)
8. klasse Tur i Dnamark med 3 overnatninger med fokus på fællesskab og fysisk udfoldelse Forældrebetaling ca. 1.800 kr.
9. klasse Tur med 4 overnatninger (typisk udlandstur) Forældrebetaling ca. 4.000 kr.

Datoerne for lejrskoler m.m. fremgår normalt af årskalenderen.

Lejrskolebetalingen opkræves sammen med skolepengene over 12 måneder i det år, hvor den pågældende lejrskole afholdes.

BILLEDER