Kerneområder

På de enkelte klassetrin arbejder vi med med forskellige kerneområder.

”Gnisterne”
Vi har i høj grad fokus på at skabe en tryg ramme for børnene i overgangen fra daginstitutionen til skoleliv med både ”skoletid” og ”Krudttønde-tid”. Der skal være en glidende indslusning, så de hurtigt føler sig som en del af fællesskabet både i skoledelen og i Krudttønden. De skal lære de indendørs og udendørs rammer at kende.

Begynderklassen
Vi har fortsat fokus på at børnene føler sig trygge og kommer til at føle sig som en del af fællesskabet. Det gælder både i forhold til deres egen klasse og deres egne klassekammerater, men selvfølgelig også i forhold de øvrige børn i Krudttønden. De skal have støtte og opbakning til at formidle kontakt til alle børn. Børnene skal lære at skelne mellem skoletid og SFO-tid.  De skal lære at holde orden på egne ting og respektere andres.

Første klasse
Vi har fokus på, at børnene bliver ansvarlige for egne handlinger, og at de ved og oplever, at deres handlinger har konsekvenser. Vi hjælper dem med at sætte ord og begreber på deres handlinger.

Anden klasse
Vi har på dette klassetrin fokus på at hjælpe børnene til at bruge ord og begreber til at løse konflikter med. De skal efterhånden kunne tage initiativ til og selv igangsætte forskellige legeaktiviteter. Vi hjælper børnene hen imod selvstændigt at kunne styre ”gå-hjem-aftaler” og legeaftaler.

Tredje klasse
Udslusningen starter lige så stille og børnene bliver en del af ”Klub3”. Børnene hjælpes til at flytte deres legeaftaler ud af sfo’ens trygge rammer og introduceres til juniorklubben på Højby Skole.

BILLEDER