IT

Skolen har et IT-lokale med 23 computere.

Derudover er der interaktive tavler i alle vores klasselokaler og trådløst netværk på hele skolen.

En del undervisning foregår på nettet via vores tilkøb af abonnementer til flere forskellige læringsportaler.

Vi overvejer altid nøje, ud fra både en pædagogisk og en didaktisk synsvinkel, hvor og hvornår det giver mening at bruge netbaseret undervisningsmateriale. Det gælder uanset om det er de mindste eller de største elever, det drejer sig om.

I takt med at diverse undervisningsportaler på nettet udbyder flere og flere materialer, og ikke mindst den kvalitative udvikling af disse betyder, at det også bliver mere og mere interessant at bruge dem i undervisningen. Det betyder, at computere er et nødvendigt arbejdsredskab i undervisningen.

Vi forventer derfor, at vores elever har mulighed for at medbringe deres egen PC (evt. Mac) til undervisningsbrug fra 4. klasse. Skolen har tegnet et abonnement på officepakken, der også dækker alle elever indtil de forlader skolen.

Alle skolens lærere og elever har også adgang til de to læse- og skriveprogrammer, CD-ORD og IntoWords.

I særlige tilfælde kan en elev efter aftale med skolelederen låne en computer til brug på skolen.

BILLEDER