Hvorfor driver vi skole?

Højby Friskoles formål er at drive Grundtvig-Koldsk friskole efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.

At være Grundtvig / Koldsk friskole betyder for os, at:

 • Skolen skal være et alternativ til den offentlige skole, så forældre kan benytte deres grundlovssikrede frihed til selv at tage vare på deres barns skolegang ved at vælge en friskole.
 • Skolens forældre tager vare på deres barns skolegang ved at vælge skolen, bidrage til skolens økonomi (via skolepengene), bidrage til beslutninger om skolens drift (ved generalforsamlingen), bidrage til skolens vedligeholdelse etc. (ved praktiske dage), bidrage til fællesskabelsen i klassen (ved klassearrangementer) og bidrage til fællesskabet på hele skolen (ved fælles arrangementer).
 • Skolen opliver, så lysten til og glæden ved at lære bevares, og skolen oplyser gennem fagenes viden og færdigheder.
 • Barndommen har værdi som selvstændig livsfase, og der arbejdes med fantasi og oplevelser gennem leg, fortælling og sang.
 • Eleverne udvikler sig som mennesker, og fællesskabet er centralt, fordi mennesket bliver sig selv i mødet med andre.
 • Der er fokus på den historie, vi kommer fra, og på at undervisningen tager bestik af udfordringerne i nutiden.
 • I samværet på skolen lægges vægt på ligeværdighed, respekt og tolerance.
 • Der er plads til forskellige mennesker og mangfoldige måder at arbejde på pædagogisk.

Formålet med undervisningen er, at:

 • Forberede eleverne til en ungdomsuddannelse og senere uddannelse til arbejdslivet.
 • Give eleverne forståelse for at leve deres liv som mennesker.
 • Opdrage eleverne til at deltage som borgere i et samfund med demokrati og menneskerettigheder.
 • Give eleverne indsigt i menneskets samspil med naturen.
 • Forberede eleverne til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Fremme elevernes alsidige udvikling til hele mennesker.
 • Forberede til problemløsning og kritisk tænkning gennem kommunikation, samarbejde og
  anvendelse af IT.

BILLEDER

Interesseret i mere om skolens historie?

Læs meget mere om skolens historie på vores Facebookside. Her kan du også følge hverdagen på skolen.

LÆS MERE PÅ FACEBOOK