Forældresamarbejde – forældrenes samarbejde om klassen

Erfaringen viser, at det er positivt for hele klassen, at klassens forældre samarbejder indbyrdes om at skabe gode rammer for klassens trivsel og børnenes udvikling. Der vælges derfor 3 forældre til et forældreråd, som kan tage initiativ til dette samarbejde, og f.eks være ordstyrer ved drøftelser.

Følgende punkter er tænkt som et oplæg til drøftelse i forældresamarbejdet omkring klassen og indeholder idéer og forslag til aftaler, forældrene kan lave på klassen vegne.

​Ved børnenes skolestart

​​Forældrene kan tage initiativ til at drøfte:

 • Sociale arrangementer for klassen, klassens forældre og søskende.
 • Voksen samvær uden børn eller ej.
 • Klassens egne “traditioner” eks. op mod jul eller sommerferie.
 • Forældreråd får lov til at bestemme – eller strukturere aftale og notere beslutninger.
 • Forældreråd kan indsamle idéer til drøftelse ved forældremøder for den samlede forældregruppe.
 • Oprettelse af Facebook-gruppe for klassen, hvor der kan uploades billeder, gives interne beskeder og andet.

Børnefødselsdage

 • Hvem inviteres?
 • Gaver – beløb.
 • Forældrekaffe efter arrangementet.
 • På skoledage eller i weekenden.
 • Husk at klassen 2 gange om året har mulighed for at låne skolens fælleslokaler uden beregning. Dette kan evt. gøres til forårs- eller efterårsfødselsdage eller andet.

Gode idéer:
Fødselsdagen kan holdes i det fri (f.eks. Hollufgaard) eller man kan slå sig sammen med andre børn.

​Skolen anbefaler i forbindelse med fødselsdage​:

 • Hvis muligt inviteres hele klassen til fødselsdagen i de små klasser (minimum Begynder, 1. klasse og 2. klasse – men gerne fortsat).
 • Hvis det ikke er muligt, så inviteres alle drenge eller piger.

Legeaftaler efter skole

Må børnene gå med hinanden hjem og selv give besked om dette?
Skal man som forældre opfordre til at lave lektier i forbindelse med legeaftaler?
Eventuel oprettelse af lege-grupper i de helt små klasser, hvor man inddeler børnene i små grupper af 4-5 børn, og så skiftes man til at komme hjem til hinanden. Efter endt turnus laver man nye grupper. Dette med formål at alle kommer hjem til alle.

Intern telefonliste til brug kun for klassen.

Et debatforum for klassen på Intra.

Opsparing til Lejrskole eller andre fælles arrangementer (udover klassekassen, som skolen administrerer).

​Midt i skoleforløbet

​​Fritid når SFO er slut

 • Tilbud om SFO2/klub.
 • Hvordan er man sammen efter skole?
 • Net-etik.

​Konfirmation/Blå Mandag

 • ​Telegrammer/Roser til og fra klassen.
 • Fælles fotografering i kirken (det arrangeres som udgangspunkt ikke af præsten, men husk at tilrettelægge fotografering i samråd med præsten)
 • Blå Mandag: Aktiviteter på dagen og forældreopgaver/vagter på dagen. Husk at invitere hele klassen med på Blå Mandag (også de, der evt. ikke skal konfirmeres).

​De større elever

​​Alkohol – fælles aftaler i forbindelse med klassearrangementer og invitation af klassen.

Sociale arrangementer omkring udskoling/sidste skoledag eller hyggearrangementer for og med de større elever

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har vi verdens bedste forældre

LENE, SFO

På vores skole hjælper man alle, selvom man ikke går i klasse sammen

ELLA, 4. klasse

På vores skole synger vi morgensang hver morgen

NOAH, 5. klasse

På vores skole fixer Peter alt

CILLE, 6. klasse

På vores skole ser lærerne yngre ud, end de er

FREJ, 6. klasse

På vores skole kan vi hinandens navne

ANDREA, 6. klasse

På vores skole savner vi næsten ikke vores mobiler

LUKAS, 9. klasse

På vores skole siger vi altid godmorgen

CHRISTINE, Forælder