Arrangementer på skolen

Arrangementer, der styrker fællesskabet
Da det forpligtende fællesskab er en del af værdigrundlaget, er der som nævnt mange aktiviteter, der primært har som formål at styrke dette. Nedenstående er områder, hvor vi som skole bevidst arbejder med fælles oplevelser og samvær.

Følgende arrangementer er fast tilbagevendende hvert år:

På tværs af klasser

 • Umiddelbart efter skoleårets start cykler 7.-9. klasse til Thurø, hvor de har en overnatning i en spejderhytte/telte.
 • I september er der en trivselsdag for hele skolen. Indholdet planlægges i henholdsvis indskoling, mellemgruppe og overbygning.
 • Fredag før efterårsferien er der motionsdag. Fokus er naturligvis på kropslig udfoldelse, men også på at have det sjovt sammen.
 • I november er der et arrangement for 7.- 9. klasse. Det vil være i form af en overnatning med indlagte aktiviteter eller i form af en gallafest.
 • Omkring 1. december er der juleklippedag for hele skolen – afsluttende med fælles spisning af risengrød i hallen.
 • I begyndelsen af december er der julehyggearrangement i SFO.
 • Midt i december er der julefrokost for alle elever i SFO.
 • I februar er der fastelavnsfest for indskolingen (eftermiddag) og for mellemgruppen (tidlig aften).
 • Engang i foråret er der overnatningsarrangement for mellemgruppen med indlagte aktiviteter.

For hele skolen og for forældrene

 • Den 22. december er der juletræsfest om aftenen for eleverne og deres familier (forældre og søskende). Det er en skoledag, og der er derfor mødepligt. Alle elever er involveret i en form for optræden. I 8.- og 9. klasse er dette dog frivilligt.
 • I foråret (typisk maj) er der bedsteforældredag i SFO. Formålet er at involvere hele familien i børnenes liv.
 • 2 gange om året (september og april) er der arbejdsaften, hvor forældre, børn og ansatte er sammen om at lave praktisk arbejde på skolen – klipning af hæk, diverse malearbejde, oprydning og lignende.
 • Ved skoleårets afslutning er forældrene inviteret til hovedrengøring. Arrangementet afsluttes med fælles grillspisning. 7. klasse og deres forældre sørger for maden.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har alle store hjerter

MALIN, 3. klasse

På vores skole føler jeg mig altid velkommen

MADS, Forælder

På vores skole passer de store på de små

MILLE, 3. klasse

På vores skole kender man alle

LUNA, 7. klasse

På vores skole har vi morgensang HVER morgen

LISE, Forældre

På vores skole passer de store elever på de små

SANDRA, Forældre

På vores skole har vi en meget engageret bestyrelse

ELIN, Lærer

På vores skole er der altid pyntet på gangene

SOFIA, 6. klasse